thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu và vùng kiểm dịch khu vực Mỹ Khê – Đà Nẵng


DNG - 11 - 2019

Vùng biển

: Đà Nẵng

Tên luồng

: Đà Nẵng

        Căn cứ bình đồ độ sâu vùng đón trả hoa tiêu và vùng kiểm dịch khu vực Mỹ Khê – Đà Nẵng được hoàn thành ngày 11/10/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu và vùng kiểm dịch khu vực Mỹ Khê – Đà Nẵng như sau:

  1. Phạm vi:

          Phạm vi vùng đón trả hoa tiêu và vùng kiểm dịch khu vực Mỹ Khê – Đà Nẵng được giới hạn bởi đường tròn bán kính 0,5 hải lý với tâm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

HT-MK

16°04'10.0''

108°17'07.0''

16°04'06.3''

108°17'13.6''

 
  1. Độ sâu:

          Độ sâu vùng đón trả hoa tiêu và vùng kiểm dịch khu vực Mỹ Khê – Đà Nẵng được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt -16,0m (âm mười sáu mét).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ khi ra, vào neo đậu tại vùng đón trả hoa tiêu và vùng kiểm dịch khu vực Mỹ Khê – Đà Nẵng phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng./.

             Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50021, V14S0021;

Bản dấu đỏLiên kết website