thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch khu vực luồng hàng hải Đà Nẵng


DNG - 13 - 2017

Vùng biển                  : Đà Nẵng

             Căn cứ bình đồ độ sâu, kết quả rà quét mặt đáy vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch khu vực luồng hàng hải Đà Nẵng được Xí nghiệp khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 22/12/2017; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

          Độ sâu vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch luồng hàng hải Đà Nẵng được xác định bằng máy hồi âm tần số 200Khz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

          Trong phạm vi vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch luồng hàng hải Đà Nẵng được giới hạn bởi đường tròn bán kính 1 hải lý với tâm là điểm O có tọa độ địa lý như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

B(N)

L(E)

B(N)

L(E)

O

 16°10'03.7"

 108°10'53.4"

 16°10'00.0"

 108°11'00.0"

 

độ sâu đạt: -13,6m (âm mười ba mét sáu)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thuỷ khi ra, vào vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch này phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website