thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về độ sâu vùng nước vào cảng cá Thọ Quang và vùng nước trước bến 1, 2 , 3 cảng cá Thọ Quang


DNG - 16 - 2020

Vùng biển

: Đà Nẵng

Tên luồng

: Đà Nẵng

          Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 0910/BQL-KTDV ngày 09/10/2020 của Ban quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về độ sâu vùng nước vào cảng cá Thọ Quang và vùng nước trước bến 1, 2, 3 cảng cá Thọ Quang (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Vùng nước vào cảng cá Thọ Quang:

Trong phạm vi vùng nước vào cảng cá Thọ Quang bắt đầu từ cuối luồng hàng hải Đà Nẵng đến hết bến số 1 cảng cá Thọ Quang được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

BT1

16°06'26.8"

108°14'18.2"

16°06'23.1"

108°14'24.7"

BT2

16°06'20.9"

108°14'21.1"

16°06'17.2"

108°14'27.7"

BT3

16°06'16.4"

108°14'22.5"

16°06'12.8"

108°14'29.0"

BT4

16°06'06.1"

108°14'17.0"

16°06'02.4"

108°14'23.6"

BT5

16°05'48.1"

108°14'09.1"

16°05'44.4"

108°14'15.7"

BP5

16°05'49.3"

108°14'06.0"

16°05'45.7"

108°14'12.6"

BP4

16°06'07.4"

108°14'14.0"

16°06'03.7"

108°14'20.5"

BP3

16°06'16.5"

108°14'20.5"

16°06'12.8"

108°14'27.0"

BP2

16°06'19.8"

108°14'19.5"

16°06'16.1"

108°14'26.0"

BP1

16°06'25.6"

108°14'16.4"

16°06'21.9"

108°14'22.9"

 

        Độ sâu đạt -3,5m (âm ba mét rưỡi).

        Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -2,5m, tại khu vực cầu Mân Quang, cách biên vùng nước BP2-BP3 khoảng 10m.

2. Vùng nước trước bến 1, 2, 3:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 16°06'03.1"

 108°14'15.7"

 16°05'59.4"

 108°14'22.3"

B

 16°05'48.8"

 108°14'09.4"

 16°05'45.2"

 108°14'16.0"

C

 16°05'48.5"

 108°14'10.4"

 16°05'44.8"

 108°14'16.9"

D

 16°06'02.7"

 108°14'16.7"

 16°05'59.0"

 108°14'23.2"

 

        Độ sâu đạt -3,2m (âm ba mét hai).

        Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -2,5m, tại khu vực mép bến số 3, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 2m.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website