thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Thông số kỹ thuật của vũng quay tàu trước bến cảng Xăng dầu Hòa Hiệp - Đà Nẵng


DNG - 09 - 2016

Vùng biển

: Đà Nẵng

        Căn cứ văn bản đề nghị công bố thông báo hàng hải số 1211/CV-XNHH ngày 22/8/2016 của Xí nghiệp Xăng dầu PETEC Hòa Hiệp Đà Nẵng; Bình đồ độ sâu vũng quay tàu trước bến cảng Xăng dầu Hòa Hiệp - Đà Nẵng do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc hoàn thành ngày 19 tháng 8 năm 2016.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vũng quay tàu trước bến cảng cảng Xăng dầu Hòa Hiệp - Đà Nẵng như sau:

         Trong phạm vi vũng quay tàu trước bến được giới hạn bởi các điểm tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

N1

16°08'13.7"

108°07'38.2"

16°08'10.0"

108°07'44.7"

N2

16°08'17.6"

108°07'42.8"

16°08'13.9"

108°07'49.4"

N3

16°08'12.6"

108°07'57.5"

16°08'08.9"

108°08'04.1"

N4

16°08'03.8"

108°07'40.1"

16°08'00.2"

108°07'46.7"

 

          Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -6,2m (âm sáu mét hai).

Bản dấu đỏLiên kết website