thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu số 1 bến cảng Tiên Sa – Đà Nẵng


DNG - 13 - 2018

Vùng biển

: Đà Nẵng

Tên luồng

: Đà Nẵng

          Căn cứ văn bản số 1012/CĐN-KTCT ngày 27/11/2018 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải vùng nước trước cầu số 1 bến cảng Tiên Sa – Đà Nẵng; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước trước cầu số 1 bến cảng Tiên Sa – Đà Nẵng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN4

16°07'16.6"

108°12'45.1"

16°07'12.9"

108°12'51.7"

KN5

16°07'12.7"

108°12'40.1"

16°07'09.0"

108°12'46.7"

KN6

16°07'14.1"

108°12'39.0"

16°07'10.4"

108°12'45.5"

KN7

16°07'18.0"

108°12'44.0"

16°07'14.3"

108°12'50.5"

 

        Độ sâu đạt được -11,0m (âm mười một mét).

            Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50021, VN4S0021;

Bản dấu đỏLiên kết website