thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cầu cảng số 5 Bến cảng Tiên Sa – Đà Nẵng


DNG - 04 - 2018

Vùng biển

: Đà Nẵng

Tên luồng

: Đà Nẵng

          Căn cứ văn bản số 137/CĐN-KTCT ngày 01/3/2018 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải vùng nước trước bến cầu cảng số 5 Bến cảng Tiên Sa – Đà Nẵng;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cầu cảng số 5 Bến cảng Tiên Sa - Đà Nẵng như sau:

        Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

T2

16°07'15.5"

108°12'37.8"

16°07'11.9"

108°12'44.3"

KN3

16°07'19.4"

108°12'42.8"

16°07'15.7"

108°12'49.4"

KN4'

16°07'17.9"

108°12'44.0"

16°07'14.2"

108°12'50.6"

KN5'

16°07'14.0"

108°12'39.0"

16°07'10.3"

108°12'45.6"

 

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt -9,7m (âm chín mét bảy).

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website