thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng Xăng dầu - LPG Nhựa đường Thọ Quang - Đà Nẵng


DNG - 06 - 2018

Vùng biển

Tên luồng

: Đà Nẵng

: Đà Nẵng

        Căn cứ văn bản đề nghị công bố thông báo hàng hải số 199/CV-PLCNĐ-GĐ ngày 14/6/2016 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng cảng Xăng dầu - LPG - Nhựa đường Thọ Quang (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Vùng nước đậu tàu trước bến

         Trong phạm vi vùng nước đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

N2

16°06'46.6"

108°14'01.1"

16°06'42.9"

108°14'07.7"

N3

16°06'45.8"

108°14'05.8"

16°06'42.1"

108°14'12.3"

N9

16°06'44.8"

108°14'05.6"

16°06'41.1"

108°14'12.2"

N8

16°06'45.6"

108°14'00.9"

16°06'42.0"

108°14'07.5"

 

độ sâu đạt: -6,0m (âm sáu mét).

2. Vùng nước trước bến

         Trong phạm vi vùng nước trước bến được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

N1

16°06'46.6"

108°14'01.0"

16°06'43.0"

108°14'07.6"

N4

16°06'45.7"

108°14'05.9"

16°06'42.1"

108°14'12.5"

N5

16°06'43.5"

108°14'07.5"

16°06'39.8"

108°14'14.1"

N6

16°06'44.8"

108°13'59.9"

16°06'41.1"

108°14'06.5"

N7

16°06'45.3"

108°13'59.0"

16°06'41.7"

108°14'05.6"

 

độ sâu đạt: -5,2m (âm năm mét hai).

Ghi chú: Hải đồ ảnh hưởng: VN50021, VN4S00021

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website