thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng Sơn Trà


 

DNG - 08 - 2018

Vùng biển

: Đà Nẵng

Tên luồng

: Đà Nẵng

          Căn cứ văn bản số 380/DKĐN-ĐHSX ngày 27/6/2018 của Công ty dịch vụ dầu khí Đà Nẵng về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước bến cảng Sơn Trà;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng Sơn Trà như sau:

        Trong phạm vi khu nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A1

16°06'59.4"

108°13'38.4"

16°06'55.8"

108°13'45.0"

B1

16°06'59.1"

108°13'35.8"

16°06'55.4"

108°13'42.4"

B2

16°06'54.7"

108°13'43.4"

16°06'51.0"

108°13'50.0"

A2

16°06'56.1"

108°13'44.2"

16°06'52.4"

108°13'50.8"

 

        Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt -7,3m (âm bảy mét ba).

        Ghi chú: - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

                          - Hải đồ ảnh hưởng VN50021, VN4S0021

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website