thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Văn bản pháp quy

Quy định thưởng cho Cán bộ công nhân viên của Tổng công ty BĐATHH MB khi được điều động theo chính sách luân chuyển ra ngoài Tổng công ty và nghỉ chế độ hưu trí
Liên kết website