•    Văn bản pháp quy

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tổng công ty
Liên kết website