•    Văn bản pháp quy

Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS)
Liên kết website