thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Ban lãnh đạo

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Phụ trách các lĩnh vực công tác sau và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công:

- Công tác khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải các tuyến luồng hàng hải công cộng và các khu nước, vùng nước;

- Công tác sản xuất và cung cấp bình đồ luồng hàng hải điện tử;

- Công tác khảo sát và thực hiện thanh thải chướng ngại vật trên các luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và các công trình khác;

- Công tác điều tiết đảm bảo an toàn hàng hải đối với các công trình thi công và các hoạt động khác diễn ra trên các vùng nước cảng biển và luồng hàng hải;

- Công tác sản xuất kinh doanh khác;

- Phụ trách thực hiện Đề án phát triển Bảo đảm an toàn hàng hải tới năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Phụ trách các dự án sử dụng vốn tái đầu tư và vốn đầu tư phát triển của Tổng công ty trừ lĩnh vực cơ khí;

- Theo dõi và đề xuất tham gia các hoạt động của Hiệp hội các cơ quan quản lý đèn biển và báo hiệu hàng hải quốc tế (IALA), Tổ chức thủy đạc quốc tế (IHO);

- Các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website