thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Ban lãnh đạo

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công:

  • Phụ trách công tác Khảo sát thông báo hàng hải;
  • Phụ trách công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải;
  • Phụ trách công tác khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin;
  • Phụ trách công tác khảo sát tư vấn, thiết kế, lập dự toán các công trình hàng hải, các công trình giao thông và công trình dân dụng;
  • Phụ trách công tác tư vấn quản lý dự án; Tư vấn lập dự án, tư vấn thẩm tra dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu, tư vấn giám sát thi công, tư vấn khảo sát địa hình các công trình hàng hải, công trình giao thông và dân dụng;
  • Phụ trách công tác xây dựng, sửa chữa công trình.


Liên kết website