thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Ban lãnh đạo

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Phụ trách các lĩnh vực công tác sau và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công :

- Công tác quản lý, vận hành đèn biển, đăng tiêu độc lập;

- Công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng;

- Công tác sửa chữa thường xuyên công trình;

- Công tác khoa học kỹ thuật , công nghệ thông tin, truyền thông;

- Theo dõi và đề xuất tham gia các hoạt động của Hiệp hội quốc tế về cơ sở hạ tâng vận tải đường thủy (PIANC);

- Các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website