thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Ban lãnh đạo

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công:

- Phụ trách công tác Hoa tiêu hàng hải.

- Nghiên cứu, xây dựng phương án và thực hiện nhiệm vụ vận tải biển.

- Xây dựng phương án thực hiện nhiệm vụ đại lý, môi giới hàng hải.

- Nghiên cứu việc thực hiện đưa khoa học công nghệ vào lĩnh vực Hoa tiêu hàng hải.

- Nghiên cứu, xây dựng phương án và thực hiện nhiệm vụ kinh doanh cho thuê phương tiện.

- Phụ trách công tác đào tạo nghề Hoa tiêu hàng hải.Liên kết website