thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Ban lãnh đạo

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công:

+ Phụ trách công tác Hoa tiêu hàng hải;

+ Phụ trách công tác quản lý vận hành luồng hàng hải;

+ Nghiên cứu, xây dựng phương án và thực hiện nhiệm vụ vận tải biển;

+ Xây dựng phương án thực hiện nhiệm vụ đại lý, môi giới hàng hải;

+ Nghiên cứu việc thực hiện đưa khoa học công nghệ vào lĩnh vực Hoa tiêu hàng hải;

+ Nghiên cứu, xây dựng phương án và thực hiện nhiệm vụ kinh doanh cho thuê phương tiện;

+ Phụ trách công tác đào tạo nghề Hoa tiêu hàng hải;

+ Phụ trách công tác trục vớt cứu hộ và dịch vụ kỹ thuật ngầm dưới nước;

+ Phụ trách công tác đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải;

+ Nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ dịch vụ bốc dỡ hàng hóa, kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan, dịch vụ cảng và bến cảng do Tổng công ty quản lý, kinh doanh dịnh vụ khách sạn và du lịch.Liên kết website