•    Ban lãnh đạo

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công:

- Phụ trách công tác Hoa tiêu hàng hải.

- Nghiên cứu, xây dựng phương án và thực hiện nhiệm vụ vận tải biển.

- Xây dựng phương án thực hiện nhiệm vụ đại lý, môi giới hàng hải.

- Nghiên cứu việc thực hiện đưa khoa học công nghệ vào lĩnh vực Hoa tiêu hàng hải.

- Nghiên cứu, xây dựng phương án và thực hiện nhiệm vụ kinh doanh cho thuê phương tiện.

- Phụ trách công tác đào tạo nghề Hoa tiêu hàng hải.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-031.3550 517

Fax: +84-031.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website