thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Ban lãnh đạo

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Phụ trách các lĩnh vực công tác sau và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công:

- Công tác vận hành, bảo trì luồng hàng hải công cộng, bao gồm các sản phẩm: quản lý vận hành báo hiệu dẫn luồng, tiếp tế trạm quản lý luồng hàng hải;

- Cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra vào các cảng, khu neo đậu tàu, khu chuyển tải trên các tuyến dẫn tàu được giao;

- Công tác đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải;

- Công tác đào tạo Hoa tiêu hàng hải và công nhân quản lý vận hành báo hiệu hàng hải;

- Theo dõi và đề xuất tham gia các hoạt động của Hiệp hội hoa tiêu hàng hải quốc tế;

- Các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website