thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Ban lãnh đạo

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công:

  • Phụ trách công tác Hoa tiêu hàng hải;
  • Phụ trách công tác quản lý vận hành luồng hàng hải;
  • Nghiên cứu, xây dựng phương án và thực hiện nhiệm vụ vận tải biển;
  • Xây dựng phương án thực hiện nhiệm vụ đại lý, môi giới hàng hải;
  • Nghiên cứu việc thực hiện đưa khoa học công nghệ vào lĩnh vực Hoa tiêu hàng hải;
  • Phụ trách công tác đào tạo nghề Hoa tiêu hàng hải;
  • Phụ trách công tác trục vớt cứu hộ và dịch vụ kỹ thuật ngầm dưới nước;
  • Phụ trách công tác đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải.

Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website