thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công tác đoàn

Đoàn thanh niên Tổng công ty BĐATHH miền Bắc tham gia góp ý báo cáo chính trị Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Thực hiện Hướng dẫn của Thành đoàn Hải Phòng về việc tổ chức lấy ý kiến tham gia Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn khoá X, Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Bắc đã triển khai tới 13 Chi đoàn trực thuộc.

Với trách nhiệm cao, các Chi đoàn đã tham gia góp ý, sửa đổi, bổ sung về một số nội dung cụ thể như: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XII nhiệm kỳ 2012 - 2017; mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2022; mục tiêu, khẩu hiệu hành động, hệ thống chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2022; Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Điều lệ Đoàn X.

Qua việc tham gia góp ý này, tuổi trẻ Tổng công ty BĐATHH miền Bắc đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm đối với các hoạt động của Đoàn thanh niên Thành phố Hải Phòng nói riêng và Đoàn thanh niên cả nước nói chung.

Chi đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý.Liên kết website