thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Luồng hàng hải

Luồng Nghi Sơn


Sơ đồ tuyến luồng

Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu
 hiện tại
Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài
 (km)
Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Nghi Sơn 4.8           11 0
Từ phao số 0 đến phao E12 4.8 120 -11 1/7 -11      
Vùng quay trở tàu trước bến số 2 R = 150 m -11 1/7 -11      


Liên kết website