thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Luồng hàng hải

Luồng Hòn La


Sơ đồ tuyến luồng

Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu
hiện tại
Bán kính cong
nhỏ nhất
Số báo hiệu 
Dài
(km)
Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Hòn La 3.2           5 0
Từ phao số 0 đến phao số 6 3.2 100 -8.2 1/10 -8.2      
Vùng quay trở tàu trước cảng R = 108 m -8.2 1/10 -8.2      


Liên kết website