thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Luồng hàng hải

Luồng Hải Thịnh


Sơ đồ tuyến luồng

Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu hiện tại Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài
 (km)
Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Hải Thịnh 11              
Từ phao số 0 đến phao số 6 4.2 60 tự nhiên   +0.5 450    
Từ phao số 7 đến bến phà
Thịnh Long
6.8 60 tự nhiên   -2 450    


Liên kết website