•    Luồng hàng hải

Luồng Hải Thịnh


Sơ đồ tuyến luồng

Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu hiện tại Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài
 (km)
Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Hải Thịnh 11              
Từ phao số 0 đến phao số 6 4.2 60 tự nhiên   +0.5 450    
Từ phao số 7 đến bến phà
Thịnh Long
6.8 60 tự nhiên   -2 450    

Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-031.3550 517

Fax: +84-031.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website