thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Luồng hàng hải

Luồng Hải Phòng


Sơ đồ tuyến luồng

Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu
hiện tại
Bán kính cong
nhỏ nhất
Số báo hiệu 
Dài
(km)
Rộng
(m)
Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Hải Phòng 72.1           120 45
Đoạn Lạch Huyện  17.7 100 -7.2 0/1 -7.2   30 4
Đoạn kênh Hà Nam 5.9 80 -7 1/7 -7 1300 13 14
Đoạn Bạch Đằng 8.8 80 -7 0/1 -7 1050 21 6
Đoạn Sông Cấm 10.6 80 -5.5 0/1 -5.3 925 13 13
Đoạn Vật Cách 9.7 60 tự nhiên     555 19 7
Đoạn Nam Triệu 19.4 100 -4.5 0/1 -1.1 1000 24 1
Vùng quay trở trước cảng
Đình Vũ
R = 130 m -7 0/1 -7      
Vùng quay trở tàu hạ lưu cảng Cấm R = 110 m -5.5 0/1 -5.3      
vùng quay trở tàu trước cảng
Hải Phòng
R = 110 m -5.5 0/1 -5.3      


Liên kết website