thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Luồng hàng hải

Luồng Dung Quất


Sơ đồ tuyến luồng

Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu hiện tại Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài (km) Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Dung Quất 5.5           8 0
Từ phao số 0 đến cảng
Dung Quất
5.5 150 -12 1/10 -12      
Vùng quay trở tàu trước cảng R = 150 m -12 1/10 -11.2      


Liên kết website