thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Luồng hàng hải

Luồng Diêm Điền


Sơ đồ tuyến luồng

Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu
hiện tại
Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài (km) Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Diêm Điền 10.2           23 0
Từ phao số 0 đến phao
số 13
5 45 tự nhiên   +0.2      
Từ phao 13 đến cảng
Diêm Điền
5.2 45 tự nhiên   +0.2 350    
Vùng quay trở tàu trước
cảng Bến số 3
R = 47.5 m tự nhiên       14 0


Liên kết website