thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Luồng hàng hải

Luồng Đà Nẵng


Sơ đồ tuyến luồng

Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu
hiện tại
Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài
 (km)
Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Đà Nẵng 13.6           18 5
Từ phao số 0 đến luồng Tiên Sa 5.1   tự nhiên          
Từ luồng Tiên Sa đến phao 1,4 1.3 110 -11 1/10 -10.3      
Từ phao 1,4 đến cầu 6 cảng
Đà Nẵng
4.5 60 -6.2 1/10 -4.1 796    
Từ cầu 6 cảng Đà Nẵng đến phao số 8 1 44 -3.7 1/10        
Từ phao số 8 đến cảng
Sông Thu
1.7 50 -3.7 1/10   420    
Vùng quay tàu cảng Tiên Sa R = 194 m -11 1/10 -10.1      
Vùng quay tàu cầu 3 R = 150 m  -11 1/10 -10      


Liên kết website