•    Luồng hàng hải

Luồng Cửa Việt


Sơ đồ tuyến luồng

Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu
hiện tại
Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài
(km)
Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Cửa Việt 2.5           8 0
Từ phao số 0 đến phao số 8 2.5 60 -4.5 1/15 -2.2      
Vùng quay trở tàu trước cảng R = 125 m -4.5 1/15        

Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-031.3550 517

Fax: +84-031.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website