Thông báo hàng hải
Hải Phòng
Về việc điều chỉnh phao số 23A, 26A luồng Hải Phòng

Số:  39/TBHH-TCT.BĐATHHMB ngày 8/9/2011


HPG- 55- 2011
 
Vùng biển
: Hải Phòng
Tên báo hiệu
: Phao số 23A, 26A

Căn cứ các báo cáo của Xí nghiệp Khảo sát BĐATHH miền Bắc và Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ; Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

- Phao số 23A, 26A luồng Hải Phòng được điều chỉnh về vị trí mới có tọa độ như sau:

Tên
phao
Hệ VN2000
Hệ Hải đồ
Hệ WGS84
Vĩ độ (N)
Kinh độ (E)
Vĩ độ (N)
Kinh độ (E)
Vĩ độ (N)
Kinh độ (E)
23A
20°49'13.0"
106°52'46.0"
20°49'10.5"
106°52'35.3"
20°49'09.4"
106°52'52.7"
26A
20°49'05.5"
106°53'28.1"
20°49'03.0"
106°53'17.4"
20°49'01.9"
106°53'34.8"

- Vị trí phao 23A nằm cách tim luồng khoảng 70m về phía phải luồng.

- Vị trí phao 26A nằm cách tim luồng khoảng 150m về phía trái luồng.

- Các đặc tính khác của phao không thay đổi.

Lưu ý: Phao số 23A đã được điều chỉnh về phía thượng lưu khoảng 270m và không còn tạo thành cặp với phao số 28A để khống chế đoạn cua cong luồng tàu vào kênh Hà Nam.