Thông báo hàng hải
Hệ thống đèn biển
Đèn biển Vĩnh Thực

Vị trí: Nằm ở phía Đông Bắc đảo Vĩnh Thực thuộc xã Vĩnh Thực, huyện Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh.Vị trí: Nằm ở phía Đông Bắc đảo Vĩnh Thực thuộc xã Vĩnh Thực, huyện Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh.


Toạ độ:      Vĩ độ        :   21o 23' 48" N
                  Kinh độ    : 107o 59' 30" E


Tác dụng:  Báo vị trí đảo Vĩnh Thực. Đèn độc lập, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Quảng Ninh định hướng và định vị.


Năm đưa vào hoạt động: 1962.


1. Đặc điểm nhận biết ban ngày:


Hình dạng                             : Tháp đèn hình trụ.


Màu sắc                               : Tháp đèn và công trình màu trắng.


Kích thước cơ bản               :

- Chiều cao toàn bộ              : 86,0m (tính đến "số 0 hải đồ")
- Chiều cao tâm sáng           : 84,5m (tính đến "số 0 hải đồ")
- Chiều cao công trình          : 18,0m (tính đến nền móng công trình)
- Chiều rộng trung bình        :   5,0m (đối với tháp đèn)


- Tầm nhìn địa lý                   : 24 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m.


2. Đặc tính ánh sáng ban đêm:


- ánh sáng trắng, chớp đơn chu kỳ 5 giây -  Ch.Tr.5s

                 
- Phạm vi chiếu sáng            : 360o


- Tầm hiệu lực ánh sáng       : 21 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t=0,74.