Thông báo hàng hải
Hệ thống đèn biển
Đèn biển Đảo Trần

Vị trí: Nằm trên đỉnh cao 186m của đảo Trần thuộc huyện Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh.



Vị trí: Nằm trên đỉnh cao 186m của đảo Trần thuộc huyện Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh.


Toạ độ:      Vĩ độ        :   21o 14' 16" N
                  Kinh độ    : 107o 57' 32" E


Tác dụng:  Báo vị trí đảo Trần. Đèn độc lập, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Quảng Ninh định hướng và định vị.


Năm đưa vào hoạt động: 1996.


1. Đặc điểm nhận biết ban ngày:


Hình dạng                               : Tháp đèn hình trụ, công trình hình khối hộp.


Màu sắc                                 : Tháp đèn và công trình màu vàng nhạt.


Kích thước cơ bản                :

  - Chiều cao toàn bộ : 203,7m (tính đến "số 0 hải đồ")
 - Chiều cao tâm sáng          : 200,8 m (tính đến "số 0 hải đồ")
 - Chiều cao công trình          : 17,7m (tính đến nền móng công trình)
 - Chiều rộng trung bình        :   4,0m (đối với tháp đèn)


- Tầm nhìn địa lý                    : 34 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m.


2. Đặc tính ánh sáng ban đêm:


Ánh sáng trắng, chớp nhóm (4) chu kỳ 15 giây -  Ch.Tr.Nh(4).15s


Phạm vi chiếu sáng              : 360o


Tầm hiệu lực ánh sáng         : 28 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t=0,8.