Thông báo hàng hải
Hệ thống đèn biển
Đèn biển Hòn Dấu

Vị trí: Nằm trên đỉnh Đảo Dấu thuộc thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.Vị trí: Nằm trên đỉnh Đảo Dấu thuộc thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.


Toạ độ:    Vĩ độ         :   20o 40' 02" N
                Kinh độ     : 106o 48' 42" E


Tác dụng:    Báo vị trí Đảo Dấu. Đèn độc lập, giúp tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Hải Phòng định hướng ra vào cảng Hải Phòng.

Năm đưa vào hoạt động: 1894.


1. Đặc điểm nhận biết ban ngày:


Hình dạng                                 : Tháp đèn hình trụ, công trình hình khối hộp.


Màu sắc                                   :Tháp đèn màu xám, công trình màu vàng.


Kích thước cơ bản                   :

- Chiều cao toàn bộ                  : 65,2m (tính đến "số 0 hải đồ")
- Chiều cao tâm sáng               : 63,5m (tính đến "số 0 hải đồ")
- Chiều cao công trình              : 22,7m (tính đến nền móng công trình)
- Chiều rộng trung bình            :   5,0m (đối với tháp đèn)


- Tầm nhìn địa lý                       : 22 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m.


2. Đặc tính ánh sáng ban đêm:


Ánh sáng trắng, chớp nhóm (2) chu kỳ 15 giây -  Ch.Tr.Nh(2).15s

                       
Phạm vi chiếu sáng                    : 360o


Tầm hiệu lực ánh sáng               : 22 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t=0,8.