Thông báo hàng hải
Hệ thống đèn biển
Đèn biển Biển Sơn

Vị trí: Nằm ở phía Bắc bán đảo Biển Sơn thuộc xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.Vị trí: Nằm ở phía Bắc bán đảo Biển Sơn thuộc xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Toạ độ:       Vĩ độ         :   19o 20' 20" N
Kinh độ     : 105o 49' 14" E


Tác dụng:    Báo vị trí bán đảo Biển Sơn. Đèn báo cửa, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Thanh Hóa định hướng ra vào các cảng xi măng và cảng tổng hợp Nghi Sơn.


Năm đưa vào hoạt động: 1962.


1. Đặc điểm nhận biết ban ngày:


- Hình dạng                  : Tháp đèn hình tháp lưới, công trình hình khối hộp.


- Màu sắc                     : Tháp đèn màu trắng, công trình màu vàng.


- Kích thước cơ bản     :
                        - Chiều cao toàn bộ                  : 32,0m (tính đến "số 0 hải đồ")
                        - Chiều cao tâm sáng    : 31,6m (tính đến "số 0 hải đồ")
                        - Chiều cao công trình   : 11,4m (tính đến nền móng công trình)
                        - Chiều rộng trung bình :   1,1m (đối với tháp đèn)


- Tầm nhìn địa lý           : 16 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m.


2. Đặc tính ánh sáng ban đêm:


- ánh sáng trắng, chớp đơn chu kỳ 5 giây -  Ch.Tr.5s


- Phạm vi chiếu sáng     : 360o


- Tầm hiệu lực ánh sáng            : 16 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t=0,8.