Thông báo hàng hải
Hệ thống đèn biển
Đèn biển Hòn Mát

Vị trí: Nằm tại đỉnh cao +189,39m  trên đảo Hòn Mát thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.Vị trí             :  Nằm tại đỉnh cao +189,39m  trên đảo Hòn Mát thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.


Toạ độ:        Vĩ độ     :  18o 47' 48" N

                     Kinh độ :105o 57' 27" E


Tác dụng:  Báo hiệu vị trí đảo Hòn Mát. Đèn nhập bờ, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển ngoài khơi Nghệ An, Hà Tĩnh định hướng nhập bờ


Năm đưa vào hoạt động: 2004.


1. Đặc điểm nhận biết ban ngày:


- Hình dạng     : Tháp đèn hình trụ; Công trình hình khối hộp.


- Màu sắc       : Toàn thân màu vàng.


- Kích thước:
            + Chiều cao toàn bộ             : 201,8 m, tính đến mực nước "số 0 hải đồ"
            + Chiều cao công trình          :   12,4 m, tính đến nền móng công trình
            + Chiều rộng trung bình        :     2,3 m


- Tầm nhìn địa lý        : 20 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m.


2. Đặc tính ánh sáng ban đêm:


- Tính chất chớp sáng ban đêm: ánh sáng trắng, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10 giây


- Phạm vi chiếu sáng                        : 352o (từ 359o đến 351o).


- Tầm hiệu lực ánh sáng       : 12 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t=0,74.