Thông báo hàng hải
Hà Tĩnh
Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu phục vụ thi công thuộc dự án cảng nước sâu Sơn Dương - Hà Tĩnh

Số: 209/TBHH-TCTBĐATHHMB  ngày 29 tháng 10  năm 2013


HTH-04-2013
 
Vùng biển
: Hà Tĩnh
Tên luồng

: Luồng chuyên dùng Sơn Dương - Hà Tĩnh

Tên báo hiệu

: Phao báo hiệu thi công SD1 đến SD6


Căn cứ báo cáo công tác thả phao báo hiệu khu vực thi công luồng Sơn Dương - Hà Tĩnh của Bảo đảm an toàn Hàng hải Bắc Trung Bộ ngày 28/10/2013.


Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:


1. Thiết lập mới các phao báo hiệu khống chế khu vực thi công với các đặc tính như sau:

- Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN2000

Hải đồ IA-100-05
Xuất bản năm 1981

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

SD1
18°06'37.4"
106°25'54.2"
18°06'34.1"
106°25'43.6"
18°06'33.8"
106°26'00.9"
SD2
18°06'44.1"
106°27'18.3"
18°06'40.9"
106°27'07.7"
18°06'40.5"
106°27'25.0"
SD3
18°05'20.3"
106°27'25.6"
18°05'17.1"
106°27'15.0"
18°05'16.7"
106°27'32.3"
SD4
18°03'34.7"
106°27'31.0"
18°03'31.4"
106°27'20.4"
18°03'31.0"
106°27'37.7"
SD5
18°04'19.6"
106°26'13.5"
18°04'16.3"
106°26'02.8"
18°04'16.0"
106°26'20.1"
SD6
18°05'28.5"
106°26'03.8"
18°05'25.2"
106°25'53.2"
18°05'24.9"
106°26'10.5"


- Tác dụng: Báo hiệu khu vực công trình đang thi công


- Hình dạng: Hình tháp lưới

- Màu sắc: Toàn thân màu vàng

- Dấu hiệu đỉnh: Một chữ " X " màu vàng


- Số hiệu: Các phao có số hiệu là chữ “SD1, SD2, SD3, SD4, SD5, SD6” màu đỏ


- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12 giây


- Phạm vi chiếu sáng: 360°

- Chiều cao toàn bộ: 5,2m tính đến mặt nước


- Chiều cao tâm sáng: 4,0m tính đến mặt nước


- Tầm hiệu lực: 3,1 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.


HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Hà Tĩnh tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực đang thi công nạo vét được báo hiệu bởi các phao trên.Bản dấu đỏ