Thông báo hàng hải
Thanh Hóa
Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu phục vụ thi công nạo vét luồng vào Cảng lọc hóa dầu Nghi Sơn

Số:127/TBHH-TCTBĐATHHMB  ngày  6 tháng 8 năm 2013


THA-11-2013
 
Vùng biển
: Thanh Hoá
Tên luồng

: Luồng chuyên dùng lọc hóa dầu Nghi Sơn

       Căn cứ đề nghị số 110/BĐHNVNS-KT ngày 02/8/2013 của Ban điều hành chung dự án nạo vét Cảng Nghi Sơn về việc thả phao báo hiệu khống chế khu vực thi công nạo vét, khu vực đổ đất luồng vào Cảng lọc hóa dầu Nghi Sơn.

       Căn cứ báo cáo công tác thả phao báo hiệu khu vực thi công và khu vực đổ đất của Bảo đảm an toàn Hàng hải Bắc Trung Bộ ngày 5/8/2013.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

1. Thiết lập mới các phao báo hiệu khống chế khu vực thi công nạo vét với các đặc tính như sau:

- Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN2000

Hải đồ IA-100-05
Xuất bản năm 1981

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NS1
19°22'45.2"
105°51'25.0"
19°22'42.3"
105°51'14.4"
19°22'41.6"
105°51'31.8"
NS2
19°22'12.4"
105°49'57.6"
19°22'09.5"
105°49'47.0"
19°22'08.9"
105°50'04.3"
NS3
19°21'50.0"
105°48'50.7"
19°21'47.1"
105°48'40.1"
19°21'46.4"
105°48'57.4"
NS4
19°22'12.2"
105°47'59.9"
19°22'09.3"
105°47'49.3"
19°22'08.6"
105°48'06.7"
NS5
19°22'10.4"
105°47'21.9"
19°22'07.5"
105°47'11.3"
19°22'06.9"
105°47'28.6"
NS6
19°21'21.0"
105°47'38.5"
19°21'18.1"
105°47'27.9"
19°21'17.5"
105°47'45.3"
NS7
19°21'30.2"
105°48'09.3"
19°21'27.3"
105°47'58.7"
19°21'26.7"
105°48'16.0"
NS8
19°21'23.0"
105°48'53.4"
19°21'20.1"
105°48'42.8"
19°21'19.4"
105°49'00.2"
NS9
19°21'50.1"
105°50'07.5"
19°21'47.2"
105°49'56.9"
19°21'46.5"
105°50'14.3"
NS10
19°22'23.6"
105°51'34.6"
19°22'20.7"
105°51'24.0"
19°22'20.0"
105°51'41.3"
 

- Tác dụng: Báo hiệu khu vực công trình đang thi công

- Hình dạng: Hình tháp lưới
- Màu sắc: Toàn thân màu vàng

- Dấu hiệu đỉnh: Một chữ " X " màu vàng

- Số hiệu: Các phao có số hiệu là chữ “NS1, NS2, NS3, NS4, NS5, NS6, NS7, NS8, NS9, NS10” màu đỏ

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12 giây

- Phạm vi chiếu sáng: 360°

- Chiều cao toàn bộ: 5,5m tính đến mặt nước

- Chiều cao tâm sáng: 4,5m tính đến mặt nước

- Tầm hiệu lực: 4,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

     2. Thiết lập mới phao báo hiệu NS11 khống chế khu vực đổ đất với các đặc tính như sau:

- Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN2000

Hải đồ IA-100-05
Xuất bản năm 1981

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NS11
19°19'06.0"
105°57'47.5"
19°19'03.1"
105°57'36.9"
19°19'02.4"
105°57'54.2"
 

- Tác dụng: Báo hiệu khu vực đổ đất

- Vị trí: Nằm ở tâm khu vực đổ đất ( khu vực đổ đất có kích thước là 2x3km )

- Hình dạng: Hình tháp lưới
- Màu sắc: Toàn thân màu vàng

- Dấu hiệu đỉnh: Một chữ " X " màu vàng

- Số hiệu: Chữ “NS11” màu đỏ

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12 giây

- Phạm vi chiếu sáng: 360°

- Chiều cao toàn bộ: 5,5m tính đến mặt nước

- Chiều cao tâm sáng: 4,5m tính đến mặt nước

- Tầm hiệu lực: 4,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

 
HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động hoạt trên vùng biển Nghi Sơn-Thanh Hóa tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực đang thi công nạo vét được báo hiệu bởi các phao trên.


Bản dấu đỏ