Thông báo hàng hải
Hệ thống đèn biển
Đèn biển Cửa Sót

Vị trí: Nằm ở mũi Sót thuộc xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.Vị trí: Nằm ở mũi Sót thuộc xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Hệ VN2000

Hệ Hải đồ

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18027'26"2

106056'17"6

18027'23"0

106056'07"0

18027'22"6

106056'24"3


Tác dụng: Báo vị trí mũi Sót. Đèn ven biển, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Hà Tĩnh định hướng và định vị.

Năm đưa vào hoạt động: 1969.


1. Đặc điểm nhận biết ban ngày:


- Hình dạng : Tháp đèn hình trụ.

- Màu sắc : Tháp đèn màu vàng.

- Kích thước cơ bản :
- Chiều cao toàn bộ : 90,6m (tính đến "số 0 hải đồ")
- Chiều cao tâm sáng : 90,2m (tính đến "số 0 hải đồ")
- Chiều cao công trình : 13,2m (tính đến nền móng công trình)
- Chiều rộng trung bình : 3,2m (đối với tháp đèn)


- Tầm nhìn địa lý : 19 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m.


2. Đặc tính ánh sáng ban đêm:

- ánh sáng trắng, chớp nhóm (2) chu kỳ 6 giây - Ch.Tr.Nh(2).6s

- Phạm vi chiếu sáng : 360o


- Tầm hiệu lực ánh sáng : 16 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t =0,8.