Thông báo hàng hải
Hệ thống đèn biển
Đèn biển Nhật Lệ

Vị trí: Nằm ở bờ Bắc cửa sông Nhật Lệ thuộc phường Hải Thành, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.Vị trí: Nằm ở bờ Bắc cửa sông Nhật Lệ thuộc phường Hải Thành, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Toạ độ: Vĩ độ : 17o 28' 45" N
Kinh độ : 107o 37' 06" E

Tác dụng: Báo vị trí cửa Nhật Lệ. Đèn ven biển, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Quảng Bình định hướng ra vào cửa sông Nhật Lệ.

Năm đưa vào hoạt động: 1974.

1. Đặc điểm nhận biết ban ngày:

- Hình dạng : Tháp đèn hình trụ.
- Màu sắc : Tháp đèn màu vàng.
- Kích thước cơ bản :
- Chiều cao toàn bộ : 37,0m (tính đến "số 0 hải đồ")
- Chiều cao tâm sáng : 35,5 m (tính đến "số 0 hải đồ")
- Chiều cao công trình : 20,0m (tính đến nền móng công trình)
- Chiều rộng trung bình : 3,6m (đối với tháp đèn)
- Tầm nhìn địa lý : 17 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m.

2. Đặc tính ánh sáng ban đêm:

- ánh sáng trắng, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 12 giây - Ch.Tr.Nh(2+1).12s
- Phạm vi chiếu sáng : 360o
- Tầm hiệu lực ánh sáng : 12 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t =0,8.