Thông báo hàng hải
Hệ thống đèn biển
Đèn biển Sơn Chà

Vị trí: Nằm tại đỉnh Hòn Sơn Chà (cao khoảng 223,0 m so với số "0" hải đồ) tỉnh Thừa Thiên Huế.


 

Vị trí: Nằm tại đỉnh Hòn Sơn Chà (cao khoảng 223,0 m so với số "0" hải đồ) tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ Hải đồ

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°13'05.2"

108°12'13.2"

16°13'02.7"

108°12'02.6"

16°13'01.6"

108°12'20.0"


Tác dụng:
Đèn độc lập, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng định hướng và định vị trí của mình.

Đặc tính nhận biết

a. Đặc tính nhận biết ban ngày:

  • - Hình dạng : Hình trụ
  • - Màu sắc : Màu xanh
  • - Chiều cao toàn bộ : 240m tính đến mực nước số "0" hải đồ
  • - Chiều cao công trình : 15,6 m tính đến mặt đất tự nhiên
  • - Chiều rộng trung bình : 2,7 m
  • - Tầm nhìn địa lý: 14,0 hải lý với chiều cao của mắt người quan sát bằng 5m

b. Đặc tính nhận biết ban đêm:

  • - Đặc tính ánh sáng : Ánh sáng trắng, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 6 giây.
  • - Phạm vi chiếu sáng : 360°
  • - Chiều cao tâm sáng : 238,4m tính đến mực nước số "0" hải đồ
  • - Tầm hiệu lực ánh sáng: 12 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74.