Thông báo hàng hải
Hệ thống đèn biển
Đèn biển Quản Tượng

Vị trí: Nằm tại phía Tây mỏm Quản Tượng, thành phố Đà Nẵng.
Vị trí: Nằm tại phía Tây mỏm Quản Tượng, thành phố Đà Nẵng.

Toạ độ: Vĩ độ : 16o 07' 20" N
Kinh độ : 108o 12' 50" E 

Tác dụng: Chỉ vị trí mỏm Quản Tượng - cảng Tiên Sa Đà Nẵng. Giúp tàu thuyền định vị trí vùng nước cảng, vịnh, biển, cảng Tiên Sa - Đà Nẵng.

1. Đặc điểm nhận biết ban ngày:

- Hình dạng : Tháp đèn hình trụ.
- Màu sắc : Màu trắng.
- Kích thước cơ bản :
- Chiều cao toàn bộ : 42,3m (tính đến "số 0 hải đồ")
- Chiều cao tâm sáng : 42,3m (tính đến "số 0 hải đồ")
- Chiều cao công trình : 5,5m (tính đến nền móng công trình)
- Chiều rộng trung bình : 1,85m (đối với tháp đèn)
- Tầm nhìn địa lý : 5 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m.

2. Đặc tính ánh sáng ban đêm:

- Ánh sáng trắng, chớp đơn chu kỳ 3 giây - Ch.Tr.3s
- Phạm vi chiếu sáng : 360o
- Tầm hiệu lực ánh sáng : 5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t =0,74.