Thông báo hàng hải
Hải Phòng
Về việc thiết lập mới phao N khống chế vị trí Tàu HP1308 đắm trên luồng Sông Cấm

Số:  260 /TBHH-TCT.BĐATHHMB, ngày 20 tháng 12 năm 2012


HPG- 79 - 2012

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên báo hiệu

: Phao N

           

            Căn cứ các báo cáo của Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

Phao báo hiệu N khống chế vị trí tàu HP1308 đắm trên luồng Sông Cấm được thiết lập mới có các đặc tính như sau:

- Tọa độ địa lý :
Hệ VN-2000
Hải đồ IA-100-03
Xuất bản năm 1995
Hệ WGS-84
Vĩ độ (N)
Kinh độ (E)
Vĩ độ (N)
Kinh độ (E)
Vĩ độ (N)
Kinh độ (E)
20°52'38.6"
106°42'28.2"
20°52'36.1"
106°42'17.6"
20°52'35.0"
106°42'35.0"

- Tác dụng                          : Báo hiệu an toàn phía Bắc

- Vị trí                                 : Đặt tại phía Bắc tàu HP1308 đắm trên luồng Sông Cấm, nằm về phía trái luồng, cách tim luồng khoảng 40m

- Hình dạng                        : Hình tháp lưới

- Màu sắc                            : Nửa phía trên màu đen, nửa phía dưới màu vàng

- Dấu hiệu đỉnh                  : Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đỉnh nón hướng lên trên

- Số hiệu                             : Chữ “N” màu trắng trên nền đen

- Đặc tính ánh sáng           : Ánh sáng trắng, chớp đơn nhanh chu kỳ 1 giây

- Phạm vi chiếu sáng         : 3600

- Chiêu cao toàn bộ           : 4,7 m tính đến mặt nước

- Chiều cao tâm sáng        : 3,6 m tính đến mặt nước
- Tầm hiệu lực ánh sáng   : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74.
 
HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

                                  Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Sông Cấm - Hải Phòng tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực tàu đắm được khống chế bởi phao báo hiệu trên.