Thông báo hàng hải
Hệ thống đèn biển
Đèn biển Cù Lao Chàm

Vị trí: Nằm tại mỏm núi phía Đông đảo Cù Lao Chàm thuộc thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Vị trí: Nằm tại mỏm núi phía Đông đảo Cù Lao Chàm thuộc thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Toạ độ:     

 Vĩ độ        : 15o 57' 23" N
Kinh độ    : 108o 32' 12" E

Tác dụng:  Báo hiệu vị trí đảo Cù Lao Chàm. Đèn ven biển, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Đà Nẵng, Quảng Nam định hướng và định vị.

.Năm đưa vào hoạt động: 2003.

1. Đặc điểm nhận biết ban ngày:

- Hình dạng     : Tháp đèn hình hộp chữ nhật; Công trình hình khối hộp.
- Màu sắc       : Toàn thân màu vàng.
- Kích thước   :
            + Chiều cao toàn bộ             : 127,8 m, tính đến mực nước "số 0 hải đồ"
            + Chiều cao công trình          :   12,5 m, tính đến nền móng công trình
            + Chiều rộng trung bình        :     2,6 m với tháp đèn; 6,6 m với công trình

- Tầm nhìn địa lý        : 20 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m.

2. Đặc tính ánh sáng ban đêm:

- ánh sáng trắng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 16 giây -  Ch.Tr.Nh(3+1).16s
- Phạm vi chiếu sáng            : 233o (từ 304o đến 177o).
- Tầm hiệu lực ánh sáng       : 20 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t=0,74.