Thông báo hàng hải
Hệ thống đèn biển
Đèn biển Sa Huỳnh

Vị trí: Nằm tại mỏm đông bán đảo Thạch Đức, thuộc xã Phổ Trạch, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Vị trí: Nằm tại mỏm đông bán đảo Thạch Đức, thuộc xã Phổ Trạch, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.


Toạ độ:      Vĩ độ       :   14o 40' 24" N
                 Kinh độ   : 109o 04' 30" E


Tác dụng: Báo vị trí bán đảo Thạch Đức. Đèn ven biển, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Quảng Ngãi, Bình Định định hướng và xác định vị trí.


Năm đưa vào hoạt động: 2004.


1. Đặc điểm nhận biết ban ngày:


- Hình dạng               : Tháp đèn hình trụ.


- Màu sắc                   : Toàn thân màu vàng chanh.


- Kích thước cơ bản            :

                        - Chiều cao toàn bộ            : 87,5m (tính đến "số 0 hải đồ")

                        - Chiều cao công trình        : 10,4m (tính đến nền móng công trình)

                        - Chiều rộng trung bình       :   6,0m


- Tầm nhìn địa lý      : 24,0 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m.


2. Đặc tính ánh sáng ban đêm:


- Ánh sáng trắng, chớp nhóm (2) chu kỳ 10 giây -  Ch.Tr.Nh(2).10s


- Phạm vi chiếu sáng         : 360o


- Tầm hiệu lực ánh sáng    : 20 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t=0,8.