Thông báo hàng hải
Tin tức - Sự kiện
Thực hiện Nghị Quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính Phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công văn số 146/UBATGTQG ngày 22/4/2011 của Ủy ban ATGT Quốc Gia về việc phát động thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”. Sáng ngày 9/8 Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (TCT BĐATHH MB) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Thành phố Hải phòng đã tổ chức Lễ ra mắt Mô hình Trạm quản lý luồng Vật Cách văn hóa – an toàn và ký kết phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông đường thủy tại Trạm quản lý luồng Vật Cách.
Sản phẩm & Dịch vụ