Thông báo hàng hải
Tin tức - Sự kiện
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, trong năm 2014, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã thực hiện cổ phần hóa 03 đơn vị thành viên gồm có: Công ty TNHH MTV Cơ khí hàng hải miền Bắc, Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình hàng hải miền Bắc và Công ty TNHH MTV Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Bắc. Việc cổ phần hóa đã diễn ra theo đúng tiến độ. Ngày 16/10/2014, Công ty Chứng khoán Hải Phòng đã tổ chức phiên đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cơ khí hàng hải miền Bắc tại Hội sở chính của HASECO.
Sản phẩm & Dịch vụ